"Tôi phát cuồng vì người chồng 7 năm luôn úp bát cho vợ"