Trương Thị May và hành trình nỗ lực tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013