Nghiêng mình trước 'vẻ đẹp không tuổi' của Hoa hậu Giáng My