Triệu Thị Hà- Nổi bật trong chương trình Bình Minh Phương Đông