Sử dụng băng vệ sinh lần đầu tiên, thiếu nữ 14 tuổi đột ngột qua đời