HH Đại dương Đặng Thu Thảo đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế