Ngọc Hân - Thu Thảo nói về kết quả tranh cãi của tân hoa hậu