Anh chàng thông minh xử lý tình huống ‘bẽ bàng’ trên giường ngủ