8 thực phẩm phổ biến nhưng làm giảm ham muốn ở cả nam và nữ