Phân biệt triệu chứng ngứa bình thường và ngứa do bệnh phụ khoa