Mai Phương Thúy ngày càng đẹp sau tuyên bố rút khỏi showbiz