Mai Phương Thúy diện đầm 200 triệu, được đón tiếp như 'thượng khách'