Sốt hoá trang, đồ kì dị của giới trẻ Hà thành đón Halloween