Kết hợp trang phục 'nịnh mắt' dành cho dân văn phòng