Quỳnh Thy đẹp 'không rời mắt' dưới bàn tay chuyên gia trang điểm Khải Thiên