"Chỉ khi làm bố đơn thân mới hiểu được vai trò thực sự của vợ!"