'Nếu muốn có được tình yêu thì tốt nhất nên làm thế ...'