8 thực phẩm "kinh dị" bán chạy nhất trong năm 2013