'Đàn ông nên biết tôn trọng những điểm mạnh của vợ'