Thoát lệnh cấm diễn, Cao Thùy Linh rạng rỡ đi sự kiện