Đau khi đi tiểu cũng là dấu hiệu của viêm phụ khoa