Sao Việt khoe sắc trong show thời trang của Lý Nhã Kỳ