Mai Phương Thúy giản dị, Phương Trinh cầu kỳ với váy voan