Tôi đứng ở quầy lễ tân cười và chào hỏi khi chồng vào khách sạn với gái trẻ