Ngọc Trinh: 'Túi Hermes chỉ được yêu trong hai tuần'