Dùng thuốc tránh thai hàng ngày, tưởng là đã biết...