Hà Nội chỉ có 3 bệnh viện tư được hút mỡ, nâng ngực